Franchise worden Body UnlimitedFranchise starten? Je loopt wellicht al langer rond met de gedachte: ik zou wel iets voor mezelf willen beginnen. Maar ja, wat en hoe? Allerlei gedachten komen bij je op, je ziet kansen en bezwaren. Hoe dieper je erover nadenkt, hoe meer er op je afkomt. Eén van de mogelijkheden om ondernemer te worden is het kiezen voor franchising.

Franchising is bijzonder geschikt voor de startende ondernemer, maar ook de gevestigde ondernemer kan in franchiseverband een succesvolle doorstart maken. Steeds vaker sluiten geves­tigde onder­nemers zich aan bij een franchi­seformu­le om hun rendement te vergro­ten en daar­mee de conti­nuïteit van de eigen onderne­ming te waarborgen. Ondernemen brengt grote kansen en risico’s met zich mee. Bij goed ondernemerschap gaat het erom de kansen te vergroten en de risico’s te verkleinen. Daarvoor is franchising bij uitstek geschikt. Maar denk erom: resultaten in het verleden en elders bieden geen garanties voor jouw toekomst.

Als franchi­sene­mer ben je juridisch en economisch zelfstandige ondernemer. Jej mag het merk en de handelsnaam van de formule gebruiken. De franchisenemer heeft daar recht op, omdat je een franchiseovereenkomst afsluit met de Body Unlimited, aan wie je daarvoor een vergoeding betaalt. Je krijgt daarbij de kennis aangereikt die nodig is om met de formule succesvol te zijn. Maar er is meer.

Check jezelf

Voordat je Body Unlimited franchise wordt dien je jezelf allereerst de principiële vraag te stellen of u werkelijk zelfstandig ondernemer wilt zijn met alle voor- en nadelen van dien. Een reeks van vragen komt daarbij aan de orde:

  • Wat zijn uw motieven om zelfstandig ondernemer te zijn?
  • Denkt u dat u daar geschikt voor bent?
  • Waar bent u goed en minder goed in?
  • Zien anderen in uw omgeving dit ook zo?
  • Ondersteunt uw directe omgeving, zoals bijvoorbeeld uw partner, uw ideeën?
  • Welke financiële middelen voor het zelfstandig ondernemerschap heeft u beschikbaar?
  • Hoe groot is het financiële risico dat u maximaal wenst te lopen?
  • Met welke inkomsten kunt u, gezien uw huidige uitgavenpatroon, de eerste jaren rondkomen?

Als het goed is heb jij  deze vragen voor jezelf beantwoord, voordat je de vraag stelde, welke branche en welke franchiseformules voor jezelf interessant zouden kunnen zijn. Waar dien je de keuze voor een bepaalde formule op te baseren? Dat is niet voor iedereen gelijk en is bovendien sterk individueel bepaald. Body Unlimited biedt een compleet pakket aan ondersteuning (full franchising). Hierdoor nemen wij veel hobbels weg om snel succesvol van start te kunnen gaan.

Nog steeds overtuigd?

Gesteld dat er wederzijds (vanuit jezelf en Body Unlimited) interesse is, dan zullen er één en als het positief verloopt meerdere gesprekken gaan plaatsvinden. Geleidelijk zal je meer informatie krijgen over de franchiseformule, de (on)mogelijkheden en de rechten en verplichtingen. De gesprekken zullen worden gevoerd met verantwoordelijke personen binnen de franchiseorganisatie en/of een gespecialiseerd bureau die een eerste selectie maken.

In deze ‘selectiefase’  wordt gebruik gemaakt van een geheimhoudingsverklaring. Deze verklaring dient ertoe te voorkomen, dat door geïnteresseerden oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de verstrekte vertrouwelijke informatie.

Indien je het met Body Unlimited eens bent over jouw toetreding kan de (voor-)overeenkomst getekend worden. Hiermee wordt daadwerkelijk een ‘commitment’ aangegaan tussen jou en Body Unlimited. De vrijblijvendheid van de gesprekken is voorbij; Alleen nog maar onder bijzondere voorwaarden kunnen we van elkaar af. De voorovereenkomst is bindend voor beide partijen. Daarin wordt vastgelegd dat je van plan bent binnen een bepaald exclusief gebied Body Unlimited te gaan exploiteren. Je verkrijgt de exclusieve rechten om tegen vergoeding gebruik te mogen maken van de formule. In ruil daarvoor mag de Body Unlimited geen andere kandidaat-franchisenemer deze exclusieve rechten aanbieden.

De ‘pré-contractuele fase’ wordt afgerond met de realisatie van de vestiging en de toetreding tot Body Unlimited. Dit wordt formeel bezegeld door de ondertekening van de franchiseovereenkomst en de overhandiging van het franchisehandboek.

Binnenkort

Binnenkort komt er een speciale website voor (toekomstige) franchisenemers. Naast publieke algemene informatie zat er een speciaal afgeschermd deel komen voor de franchisenemer. Meer informatie volgt spoedig.